Capital F נוצר מתוך החוסר הקיים בסצנת האמנות הישראלית בביקורת ומחשבה על המתרש בזירה. אני כותב בהקשר של אמנות, מתוך מה שמעניין אותי. זוהי אינה ביקורת אלא חוויתי כצרכן אמנות.

הכותב חי ונושם את הסצנה ויש לו קצת זמן להעביר בכתיבה.

פייסבוק!

מוזמנים לכתוב לי ל:

capitalfart@gmail.com

מודעות פרסומת